Thursday, November 13, 2014

Isidor i neljudska bića #1
About

Isidor je stvorenje (slepi miš?) koje živi u svetu neljudskih bića i zna samo jednu reč: "Isidor!" Svaka epizoda sastoji se od četriri prizora.
Impressum
Dušan Pavlić - art,
Zoran Penevski - text
Post a Comment

Sajam knjiga#Kreativni centar# Beograd 2107

Dusan Pavlic / Kreativni centar 2017