Tuesday, February 26, 2019

25. međunarodni naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji


25. međunarodni naučni skup
„Empirijska istraživanja u psihologiji“
29–31. 3. 2019, Beograd
Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju

Sirmium

Charioteer from Sirmium Fortuna Dušan Pavlić © Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica 2019