Wednesday, December 21, 2016

Saturday, December 10, 2016

Monday, November 14, 2016

Canper#Emo Characters


illustrations for Canper
Dusan Pavlic

Canper d.o.o. si pridržuje vse pravice. Sporočilo je poslovna skrivnost in je namenjeno samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli to sporočilo, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prosimo, da spoštujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli širite njegove vsebine. Niti Canper d.o.o. niti nobena od njenih odvisnih družb ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo. Vsi proizvodi Canper so patentno zaščiteni. To sporočilo ima veljavo pogodbe o nerazkrivanju informacij.

Copyright Canper d.o.o. all rights reserved. This message is confidential, and intended solely for the addressee(s). If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete this message from your system. Please uphold strict confidentiality and neither read, copy, disseminate, nor otherwise make use of their content in any way. Neither Canper d.o.o. nor any of its subsidiaries shall be liable for the message if altered, changed or falsified. All Canper products are patented. This message is valid as non-disclosure agreement.

Tuesday, October 25, 2016

Canperillustrations for Canper
Dusan Pavlic

Canper d.o.o. si pridržuje vse pravice. Sporočilo je poslovna skrivnost in je namenjeno samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli to sporočilo, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prosimo, da spoštujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli širite njegove vsebine. Niti Canper d.o.o. niti nobena od njenih odvisnih družb ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo. Vsi proizvodi Canper so patentno zaščiteni. To sporočilo ima veljavo pogodbe o nerazkrivanju informacij.

Copyright Canper d.o.o. all rights reserved. This message is confidential, and intended solely for the addressee(s). If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete this message from your system. Please uphold strict confidentiality and neither read, copy, disseminate, nor otherwise make use of their content in any way. Neither Canper d.o.o. nor any of its subsidiaries shall be liable for the message if altered, changed or falsified. All Canper products are patented. This message is valid as non-disclosure agreement.

Dnevnik iz pariske bolnice Kiri#Kreativni centar

Dusan Pavlic © Kreativni centar 2020