Posts

Desert fox and a tank

Image

Troy Horse#T shirt design

Image

Isidor i neljudska bica#50

Image

Isidor i neljudska bica#49

Image
Penevski&Pavlic 2019

Petar Blagojevic#vampire#Serbia

Image
Prema legendi, deset nedelja posle smrti Petra Blagojevića, seljaka iz Kisiljeva, ljudi u selu počeli su masovno da umiru - u osam dana umrlo ih je devetoro. Sve žrtve su pre smrti tvrdile da ih je posetio Petar

laptop and digital book

Image