Saturday, August 21, 2010

Vrbova grančica

Ilustracija za pripovetku "ŽIVOTOPIS JEDNOG SAPUNA" Ivice Rorića.
Post a Comment

24. međunarodni naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“

23–25. 3. 2018, Beograd Institut za psihologiju i Laboratorija za psihologiju