Thursday, December 24, 2009

Ho Ho Ho!

... i jos jedna ilustracija na temu veselog praznika!
Post a Comment

24. međunarodni naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“

23–25. 3. 2018, Beograd Institut za psihologiju i Laboratorija za psihologiju