Monday, July 19, 2010

Thursday, July 15, 2010

Tvoje znanje menja sve

dizajn: Danijela Paracki & D-SIGN
ilustracija: Dusan Pavlic + Andrej Vojkovic
Projekat "Implementacije nacionalne strategije protiv upotrbe droga", EU

Monday, July 12, 2010

Wednesday, July 7, 2010

Monday, July 5, 2010

amphibious man#Redbubble#tshirt print

https://www.redbubble.com/people/duxpavlic/works/31210669-amphibious-man?asc=u